Rotary Curtea Veche Bucuresti
Club Rotary International Bucuresti Curtea Veche
District 2241 - Romania si Republica Moldova
Fondat 1998
Procedura de derulare a proiectelor in cadrul Clubului Rotary Bucuresti
Procedura privind selectia si derularea proiectelor in cadrul Clubului Rotary Bucuresti Curtea Veche

Editia:1 Elaborat: Nicolae Paunescu
Revizia:0 Data: martie 2012

Prezenta procedura are rolul de a uniformiza practica selctiei si derularii unui proiect in cadrul Clubului Rotary Bucuresti Curtea Veche, fiind proprietatea exclusiva a acestui club

Cap 1. Definitii

Faze Etape de parcurs in vederea alegerii si dezvoltarii unui proiect
Obiective Rezultatele scontate ce se au in vedere in efortul de atingere a scopului proiectului
Proiect Set de activitati corelate, ce urmaresc indeplinirea anumitor obiective, in conditii optime de calitate, timp si costuri.
Scop Rezolvarea problemei sau stadiul de ameliorarea a acesteia in urma derularii proiectului
Cap 2. Recomandari
Misiunea declarata a organizatiei Rotary este aceea de a aduce servicii comunitatii prin intermediul activitatilor voluntare ale membrilor sai. Prin urmare clubul trebuie sa-si indrepte predilect atentia spre proiecte care indeplinesc simultan cele doua conditii expuse:
- Sa se adreseze nevoilor comunitatii;
- Sa mobilizeze resursele umane ale clubului;
In activitatea curenta clubul recomanda alte cateva criterii privind selectarea proiectelor si anume:
- Sa fie realiste din punct de vedere al obiectivelor;
- Sa fie fezabile din punct de vedere al resurselor financiare necesare;
- Sa se plieze pe calificarea si experienta membrilor clubului in proiecte similare;
- Sa vizeze un orizont lung de timp;
- Sa fie replicabile.

Cap 3. Fazele unui proiect
Pentru scopurile propuse de activitatea rotariana se considera ca un proiect trebuie sa parcurga urmatoarele faze:
Selectia, Conceptia, Planificarea, Implementarea si Inchiderea
In cele ce urmeaza vor fi descrise succinct fiecare dintre aceste faze

3.1. Selectia
Selectia reprezinta punctul de plecare intr-un proiect.
Selectia trebuie sa tina cont de strategia clubului privind derularea unor proiecte, de produsele si serviciile furnizate comunitatii careia se adreseaza, de costurile asociate derularii proiectului, de experienta si expertiza detinute de membrii clubului in astfel de proiecte, de beneficiile tangibile si intangibile pe care proiectul le va aduce comunitatii si clubului.
Selectia poate fi facuta de oricare membru al clubului, singur sau in asociere cu alti membri , ori persoane din exterior.
Selectia trebuie sa plece de la identificarea unei nevoi pentru o comunitate, a unei oportunitati sau de la sesizarea unei probleme ce impieteaza activitatea clubului.
Persoana ce face selectia proiectului va prezenta Comisiei de proiecte o Propunere de Proiect. Aceasta va contine o descriere sumara a proiectului, identificarea nevoii/oportunitatii/problemei pe care proiectul isi propune sa o rezolve, motivele ce au condus la initierea proiectului, beneficiile estimate, costul estimat, riscurile identificate.
Propunerea de proiect va fi formalizata si prezentata in format electronic sau print.

3.2. Conceptia
Conceptia reprezinta pasul de la idee la o propunere plauzibila. Daca ideea intruneste criteriile de selectie ale clubului si pare fezabila, atunci este dezvoltata si sustinuta sub forma unui Plan Preliminar de Proiect. Elaborarea acestui plan sta in atributia Comisiei de proiecte si a persoanei ce a facut selectia proiectului.
Planul trebuie sa detalieze cunostintele si abilitatile echipei de proiect, timpul necesar pentru dezvoltarea si implementarea proiectului, costurile estimate, ipotezele de lucru privind evolutia proiectului, o planificare preliminara a activitatilor.
Planul preliminar de proiect va fi prezentat de coordonatorul comisiei de proiecte in prima intalnire a Comitetului clubului.

3.3. Planificarea
Daca planul preliminar de proiect este aprobat de Comitetul clubului, se va trece la elaborarea unui plan complet. Acesta se va face in urma consultarii comisiei de proiecte cu celelalte comisii interesate (Comisia pentru administrare, Comisia pentru fonduri si resurse, Comisia de membership, Comisia de relatii publice, Comisia pentru noua generatie). In urma consultarilor va fi intocmit un Plan de Proiect ce va cuprinde: selectia echipei de proiect, planificarea activitatilor pe structuri descompuse, estimarea timpului necesar cu pozitionarea in timp a activitatilor (grafic de timp), planificarea resurselor, detalierea bugetului, previzionarea proiectului, dezvoltarea planurilor anexe.
Planul de proiect se supune aprobarii membrilor clubului.

3.4. Implementarea
Obiectivul principal ala acestei faze il reprezinta executia planului de proiect, urmarindu-se respectarea planificarii, nedepasirea bugetului alocat si respectarea specificatiilor de proiect. Responsabila de aceasta faza este echipa de proiect care va analiza permanent rezultatele obtinute si le va compara cu cele din planul de proiect. Daca se vor identifica abateri se vor initia masuri corective. Periodic se vor raporta comisiei de proiecte rezultatele atinse.

3.5. Inchiderea
Este faza care asigura incheierea proiectului, facand o evaluare post proiect, predarea proiectului beneficiarului, inchiderea formala a proiectului si raportarea finala catre membrii clubului. Responsabili de aceasta faza sunt echipa de proiect si comisia de proiecte. Aceasta din urma va face si raportarea finala care trebuie sa contina: costurile exacte, comparatia cu planul de proiect, lectiile invatate si implicatiile proiectului pentru viitor.


Anexa 1
Fluxul de activitati privind selectia si derularea proiectelor

Anexa 2
Modelul propunerii de proiect

Denumirea proiectului: .
.
Cine propune proiectul:
.
Problema pe care proiectul isi propune sa o rezolve: .

.
Comunitatea careia i se adreseaza:
.
Motivele care au condus la initierea proiectului:.


Beneficiile estimate ale proiectului:


Costul estimat al proiectului: .
Riscurile identificate: ..

..

Data: Semnatura:
Anexa 3
Modelul planului preliminar de proiect

Analiza starii actuale:
.
Analiza starii finale:..
.
Ipoteze de lucru:
.
Constrangeri:

Livrabilele proiectului:
.
Criteriile de acceptare: .
.
Scopul si obiectivele proiectului:
.
Structura activitatilor descompuse: .
.
Planificarea resurselor umane:
..
Analiza de risc:


Anexa 4
Modelul planului de proiect

Formarea echipei de proiect:
.
Planificarea detaliata a activitatilor:
.
Graficul de timp al activitatilor: ..
.
Planificarea resurselor financiare/Bugetul proiectului: ..........................
.
Identificarea cailor de atragere a surselor financiare: .
.
Planul de comunicare (interna/externa):
.
Previzionarea proiectului:
.
Dezvoltarea planurilor anexa: ..
.
Tema Anului 2019-2020
 • Intalniri
 • Intalnirea are loc in fiecare zi de marti la ora 19.00 la hotelul Hilton, Bucuresti
 • Site-uri
  Login Membri
  FANIOANE
  ISTORIE CLUB
  CONTACT
  GALERIE